0961 005 503

Đồng phục bếp

May đồng phục nhà hàng Ocean chuyên may đồng phục bếp chính, bếp phụ, nhân viên phụ bếp các loại với chất liệu và kiểu dáng đa dạng, tiện dụng, giá thành cạnh tranh. Đồng phục bếp chuyên nghiệp trong tổ chức của một nhà hàng hay khách sạn, sẽ tạo dấu ấn đẹp cho đội ngũ nhân viên. 

Đối tác

Đỗi tác 01
Đối Tác 11
17
Đối Tác 02
Đối Tác 03
Đối Tác 04
Đối Tác 05
Đối Tác 06
Đối Tác 08
Đối Tác 07
Đối Tác 09
Đối Tác 10